Uncategorized

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเซ็นสัญญา MOU กับ IYF

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา พาสเตอร์พาร์ค อ็อก ซู ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศเกาหลี และพาสเตอร์ คิม ฮัก เชิล ที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมจับมือเซ็นสัญญา MOU เพื่อส่งเสริมและผลักดันการเรียนเรียนใหม่ๆ ร่วมกันของนักศึกษาไทยและนักศึกษาเกาหลีร่วมกันในอนาคต

ประมวลภาพความประทับใจกับแคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลก 2013 IYF World Camp Thailand

ผ่านไปแล้วสำหรับค่ายที่มีความสุขที่สุดในโลก 2013 IYF World Camp Thailand ที่ทางมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

ประกาศ!! รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วม 2013 IYF World Camp Thailand และตรวจสอบรายชื่อ

เพื่อการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมแคมป์ ผู้เข้าร่วมแคมป์โปรดอ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นักศึกษาไทยมีโอกาสได้ขึ้นปกนิตยสารของประเทศเกาหลีใต้ !!!

น้อง “บลู” นักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาสาสมัครแลกเปลี่ยน โครงการ Good News Corps รุ่นที่ 6 ไปประเทศเกาหลีใต้ ได้มีโอกาสขึ้นปกนิตยสาร Tomorrow

back