ประกาศ
2013 IYF World Camp Thailand

เพื่อการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมแคมป์  ผู้เข้าร่วมแคมป์โปรดอ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมแคมป์ คลิก
เพื่อมิให้มีรายชื่อตกลงหล่น  ให้ผู้เข้าร่วมแคมป์ตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาด กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขมาที่  e-mail :   [email protected]

2. ห้องพัก
ผู้เข้าร่วมแคมป์ จะเข้าพัก ที่ SL Resident เพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยแยกตามกลุ่มชายหญิง

SL Resident อพาร์ทเม้นท์

3. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

3.1 แต่งตัวสุภาพ มิดชิด และสวมเสื้อยืดไอวายเอฟระหว่างทำกิจกรรม
3.2 รองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะ
3.3 ของใช้ส่วนตัว อาทิ  ผ้าเช็ดตัว  อุปกรณ์ในการอาบน้ำ ถุงนอน (เตรียมไว้หากจำเป็นต้องใช้)
3.4 ยารักษาโรค ในกรณีที่มีโรคประจำตัว
3.5 งดนำของมีค่ามาเข้าร่วมแคมป์เพื่อป้องกันการสูญหาย

4.  การลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม

4.1 สำหรับผู้เข้าร่วมแคมป์ที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ที่ลงทะเบียนแบบเต็มแคมป์และแบบครึ่งแคมป์ในช่วงแรก ให้มาลงทะเบียนที่ บีซีซี ฮอล์ล ได้ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556  เวลา 18.30 น ส่วน  นักศึกษาที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ สามารถลงทะเบียนปกติได้ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 07.30  น.

หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมแคมป์ทุกท่านยืนยันการเข้าร่วมแคมป์ในวันที่ 27 มกราคม เวลา 18.30 น โดยท่านสามารถพักค้างคืน และรับอาหารเช้า  โดยไม่เสียค่าใข้จ่ายเพิ่มเติม

4.2 ผู้เข้าร่วมแคมป์กรุณาจำรหัสการเข้าร่วมแคมป์ได้จากเอกสารการตรวจสอบรายชื่อ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น WC2002
4.3 การยกเลิกการเข้าร่วมแคมป์ เนื่องจากทางมูลนิธิฯจำเป็นต้องจัดเตรียมที่พัก  อาหารและกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า มูลนิธิฯ จะคืนเงินค่าลงทะเบียนให้ได้เพียง 50% ของเงินค่าลงทะเบียนโดยให้ส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียน เลขที่บัญชีโอนกลับ โดยระบุจำนวนเงินที่ได้ลงทะเบียนไว้มาที่  [email protected] โดยจะได้รับหลังจากแคมป์ภายใน 7 วัน
5. คลิกดาวน์โหลดตารางกิจกรรมของแคมป์

6.  การรับใบประกาศนียบัตร
ทางมูลนิธิฯ จะออกใบประกาศให้หลังจากจบแคมป์แล้วโดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

7.   การขอเอกสารรับรอง  ใบลา  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.1 แจ้งรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย คณะ ชั้นปี รหัสนักศึกษา
7.2 แจ้งรายละเอียดของบุคคลที่ต้องการยื่นจดหมาย เช่น ขื่อ ตำแหน่ง วิชาที่สอน  วันที่ต้องการลา
7.3 ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected]
7.4  หลังจากส่งข้อมูลจะได้รับเอกสารภายใน 7 วันโดยรับเป็นอีเมล์ลเท่านั้น

8.  การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS ลงรถไฟฟ้าที่สถานีหมอชิต ใช้ทางออกที่ 3 และใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงที่สถานีพหลโยธินเพื่อเดินไปยังเซ็นทรัล ลาดพร้าว
รถไฟฟ้าใต้ดิน  MRT   ลงที่สถานีพหลโยธินเพื่อเดินไปยังเซ็นทรัล ลาดพร้าว

รถประจำทาง : รถประจำทางที่ผ่านหน้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ได้แก่
รถโดยสารประจำทางสายธรรมดา:
สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ:
สาย ปอ. 29, 38,39, 44, 63, 92, 134, 145,  502, 503,  509,  510, 512, 513, 517,518,545
Micro Bus:
ปอ. 3, 24, 26, 27, 29,  34, 59,104,107,112,129, 134,136
การเดินทางมาจากต่างจังหวัด
เลือกโดยสารรถตู้ปรับอากาศ หรือรถโดยสารปรับอากาศ โดยลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือสถานีขนส่งหมอชิตหลังจากนั้นสามารถเลือกต่อรถโดยสารตามข้างต้น


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ตารางกิจกรรม 2013 IYF World Camp Thailand

28 Jan – 1 Feb 2013

ดาวน์โหลดตารางได้ >>ที่นี่<<