มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติเริ่มเปิดรับลงทะเบียน  2013 Good News Corps Workshop 1

รายละเอียดดังนี้

1.  อัตราค่าลงทะเบียน

1.1        วันที่ 15 -17  ตุลาคม 2555           Tee O Chunapa Resort & Spa   เชียงใหม่   คลิกดูแผนที่
ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555

1.2        วันที่  26 – 28  ตุลาคม 2555         ธาริดาแกรนด์วิว รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล  นครนายก
ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2555

หมายเหตุ
–  นักศึกษาใหม่สามารถลงทะเบียนได้โดยบวกค่าสมาชิก 100 บาท
–  อัตราดังกล่าวรวมค่ารถไปกลับและค่ากิจกรรมทั้งหมดแล้ว

2.  การลงทะเบียน

2.1          สามารถลงทะเบียนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ตามมหาวิทยาลัย

2.2          ผ่านบัญชีธนาคาร     ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอล์ลบางกะปิ
ชื่อบัญชี  นายวิวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์และ น.ส.หัทยา  ภุชงค์ชัย
เลขที่บัญชี 732-2-22997-2 (ออมทรัพย์)
* พร้อมกับ Fax ใบนำฝาก มาที่ 02-734-3446 พร้อมเขียนชื่อมหาวิทยาลัย ชี่อนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์และ e-mail ใต้ใบนำฝาก
(การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วเท่านั้น
)

หมายเหตุ
– หากไม่สะดวกลงทะเบียนเต็มจำนวน สามารถจ่ายเป็นเงินมัดจำ 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน (เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง) และสามารถชำระส่วนที่เหลือได้จนถึงวันปิดรับลงทะเบียน
– หากไม่สามารถเข้าร่วมได้กรุณายกเลิกการลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนการจัดงาน โดยทางมูลนิธิฯ ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแต่หากน้อยกว่า 7 วัน ทางมูลนิธิฯ จะคืนเงินให้ 50% ของเงินที่มัดจำไว้ เนื่องจากทางมูลนิธิฯจำเป็นต้องจัดเตรียมที่พัก  อาหารและกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม พี่โอ๋ 084-394-8303 พี่มะปราง 083-545-5591

Download ประกาศฉบับที่ 1 การรับสมัคร GNC Workshop1