ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมผู้นำระดับโลกในงาน World Education Leaders Forum ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 17:30-21:00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศไทย และ สถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (International Mind Education Institute – IMEI) ซึ่งสถาบันนี้ได้จดทะเบียนและก่อตั้งขึ้นที่สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2556 ภายใต้กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลเรื่องการบังคับให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของประชาชนให้ไปในทางที่ถูกต้อง

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  Mr. Ki Sung Kim ผู้บรรยายหลักจากสถาบัน IMEI (International Mind Education Institute) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบรรยายมาแล้วกว่า 10 ประเทศทั่วโลก (อเมริกา เฮติ มองโกล เม็กซิโก คอสตาริกา มาลาวี แทนซาเนีย จีน และฮาวาย) อีกทั้งยังบรรยายให้กับกลุ่มนักโทษในเรือนจำ กลุ่มทหาร และนักเรียนนายร้อยทั่วประเทศเกาหลีใต้ด้วย

World Education Leaders Forum

  • วันที่: วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
  • เวลา: 17:30 – 21:00 น.
  • สถานที่: ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S__160079874

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ โทร.0-2378-1308, 08-6999-4586, 09-9551-0212

registernow