IYF ร่วมเปิดชมรม International Culture Club กิจกรรมสำหรับบริษัท Citibank สาขาประจำประเทศไทย

เมื่อเวลา 12.00 – 14.00 น. วันที่ 28 ก.ย. ที่ ห้อง 1602-1602 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์เชนจ์ บริษัท Citibank สาขาประจำประเทศไทย ได้จัดงาน CitiClub Fair Day 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำชมรม ให้กับพนักงานภายในบริษัทได้เลือกเป็นช่วงนันทนาการระหว่างปี

Citibank จับมือ IYF แบ่งปันความสุขใจ “CITI Global Community Day”

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา Citibank จับมือ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศไทย จัดโครงการพิเศษ แบ่งปันความสุขใจ “CITI Global Community Day” ณ บ้านพักคนชรา บ้านบางแค

back