ฐิติมา..ฉะเชิงเทรา เพื่อไทย แนะ นำหลักสูตร Mind Education มาพัฒนาจิตใจทุกคนให้เข้มแข็ง แก้ปัญหาที่ต้นตอ

ภายหลังตัวแทนของ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) ได้พบกับคุณฐิติมาฉายแสง ..ฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคเพื่อไทย เพื่ออธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร Mind Education หรือการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจ และโรงเรียนลินคอล์น เฮาส์ ที่เป็นโรงเรียนทางเลือกให้กับเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา จึงตอบรับมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Education Leaders Forum ที่จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ต่อมาคุณฐิติมา ยังได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนลอนคอล์น เฮาส์ ที่รังสิต .ปทุมธานี เพื่อดูระบบการเรียนที่นำหลักสูตร Mind Education มาประยุกต์ใช้จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนจำนวนมาก

ต่อมาในวันที่ 30 สิงหาคม ที่รัฐสภา คุณฐิติมา ได้นำเรื่องการทำงานของ IYF และการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนลินคอล์น เฮาส์ ไปอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีการพิจารณารับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว .. 2550 ประจำปี 2563 และปี 2564  ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า จากการที่ตนได้หารือกับคุณฮักเชิล คิม ประธาน IYF ประจำประเทศไทย และพูดคุยกับนักเรียนลินคอล์น เฮาส์คนหนึ่ง ก็ได้พบว่าปัญหาต่างๆ ทางสังคมอยู่ที่จิตใจ ถ้าจิตใจเข้มแข็ง ปัญหาก็ได้รับการแก้ไขได้ ดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาจิตใจของทุกคนให้เข้มแข็ง

ดิฉันจึงอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่มาชี้แจงให้หันมาดูกันที่จิตใจ ดูกันที่รากเหง้า ดูกันที่ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆของสังคม หาทางว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่โอนเอนไปในเรื่องที่ไม่ดี ถ้าหน่วยสังคมเล็กๆ นี้ได้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดี สังคมจะอยู่ได้ดี และ พม. สามารถ ตั้งหลักสูตรพัฒนาจิตใจให้คนทั้งประเทศได้เช่นกัน สุดท้ายดิฉันขอเสนอให้พม. ลองไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนลินคอล์น เฮาส์ แล้วนำมาใช้ในพม. ให้ได้ เพราะเป็นกระทรวงที่สำคัญของสังคม