Education Leaders Forum หลักสูตรจิตใจ สู่การเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้นำการศึกษา จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มกราคม ที่ห้องประชุมอาคม อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) ได้จัดงานสัมมนาผู้นำทางการศึกษา (Education Leaders Forum : ELF) โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด และนายนิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับการจัดงาน มีคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 250 คน

ครั้งนี้ ได้เชิญ คุณซังฮุน ลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรโลกของจิตใจมาแบ่งปันเนื้อหาสาระและประโยชน์ของการใช้หลักสูตร Mind Education ในประเทศเกาหลีใต้

บรรยากาศงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น และคึกคัก ด้วยการแสดงของเยาวชนจาก IYF ประจำศูนย์ จ.เชียงใหม่

จากนั้นเป็นการบรรยายจากคุณซังฮุน ลี ในหัวข้อ “จงมองดูข้อด้อยของเรา” โดยยกตัวอย่างจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ถูกตราหน้าว่าจะไม่มีทางพัฒนา เพราะไม่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและเกิดสงคราม แต่ความที่ไม่มีและเกิดสงครามนั้น จึงทำให้เกาหลีใต้ได้แต่หันมาพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณซังฮุน ลี กล่าวว่า “เมื่อเราสวมแว่นตาดำเราก็จะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีดำ เมื่อเราสวมแว่นตาสีแดงเราก็เห็นทุกอย่างเป็นสีแดง จนไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่สวยงามแท้จริงได้ เหมือนกับชีวิตของเราที่ใช้ชีวิตสวมแว่นตาดำก็เต็มไปด้วยความมืด สิ้นหวัง และไร้ทางออก เหมือนกับผมที่ใช้ชีวิตกล่าวโทษจุดด้อยของตัวเองที่มีลูกชายเป็นออทิสติก แต่เมื่อได้พบกับอาจารย์อ็อกซู พาร์ค ผู้ก่อตั้ง IYF และได้ลองหักจิตใจของตัวเอง โดยไม่เกี่ยวกับการพยายามเปลี่ยนที่ตัวลูกชาย แต่หันมาเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเอง ตอนนั้นลูกชาย และทุกอย่างรอบตัวก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสวยงาม ดังนั้น ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนักเรียน เราต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา ถอดแว่นตาสีดำลง แล้วเราจะสามารถเห็นคุณค่าของนักเรียนของเราได้อย่างแน่นอน”

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์จากนักเรียนโรงเรียนลินคอล์นเฮาส์ ประเทศไทย โดยน้องโดนัท ที่เคยใช้ชีวิตติดอยู่กับความคิดที่ว่าครอบครัวไม่รัก จึงไม่สนใจการเรียนและหันเข้าสู่ยาเสพติด แต่สามารถกลับมาเรียนต่อได้เมื่อได้รู้จักกับโรงเรียนลินคอล์นเฮาส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่ ที่พร้อมจะให้โอกาสนักเรียนที่ไม่สามารถศึกษาต่อในระบบปกติได้ เพราะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจิตใจก่อนแล้วด้านวิชาการหรือวิถีชีวิตของนักเรียนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ช่วงหลังของงานเป็นกิจกรรมห้องเรียนจำลองจากผู้บรรยาย คุณอันฮยอน จี ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงให้คุณครูผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสแบ่งปันปัญหาของนักเรียนที่โรงเรียนที่อยากจะแก้ไข ด้วยการใช้จิตใจในการเปลี่ยนแปลง และการเชื่อมโยงกับแนวคิดการสวมแว่นตา และถอดแว่นตาจิตใจของเรา รวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอย่ายอมแพ้ที่จะให้ความหวังและรอคอยการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ หรือเยาวชน เพราะการเปลี่ยนแปลงจิตใจเป็นการคิดที่ลึกซึ้งมากกว่าการพยายามแก้ไขด้วยการกระทำ แต่เป็นการพิจารณาและช่วยกันก้าวข้ามสถานการณ์มากกว่าการยอมรับสถานการณ์แล้วปล่อยผ่านไป ซึ่งมีคุณครูในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แบ่งปันความคิด และรับจิตใจใหม่ๆ กลับไปอย่างมีความหวัง

ในช่วงท้ายได้ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน ที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อดูหลักสูตร Mind Education ในประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้ในโรงเรียนลินคอล์นเฮาส์ และโรงเรียนต่างๆ ที่ได้นำร่องในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ จึงมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคณะผู้บริหารและบุคคลากรในประเทศไทยได้เดินทางไปศึกษาดูงานและนำมาใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ในอนาคต