เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IYF  ได้จัดอบรมการศึกษาโลกของจิตใจ หรือ Mind Education  ให้เหล่าผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนของโรงเรียนจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 50 แห่ง ทั้งหมด66 คน

เริ่มต้นด้วยการเปิดวีดีโอแนะนำ IYF และกิจกรรมแนะนำอาสาสมัครชาวต่างชาติ จากประเทศ เม็กซิโก เกาหลี และอินเดีย ที่ออกมาบอกเล่าประสบการณ์แปลกใหม่เมื่อมาทำงานอาสาสมัครอยู่ที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปีเป็นภาษาไทยสำเนียงแต่ละชาติ เหล่าผู้เข้าร่วมต่างชื่นชอบและปรบมือให้กับความน่ารักของพวกเขา และต่อด้วยการแสดงเต้นวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ‘รำพัด (Fan Dance)’

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ชิม ซองซู ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจ จากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ ประจำประเทศเกาหลีใต้ มาบรรยายในหัวข้อความ ‘ความท้าทาย การแลกเปลี่ยน ความเป็นหนึ่งเดียว’ กล่าวว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่สร้างเยาวชนให้เรียนเก่ง ปัจจุบันความรู้มีมากและเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่จิตใจของคนเรากลับเล็กลง และแคบลงทุกวัน แค่คำพูดเล็กๆ หรือความคิดเพียงนิดเดียวก็ทำให้ระคายเคืองใจ เป็นโรคทางใจได้ง่าย ทำให้หลายคนแม้จะมีความรู้เยอะแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย แทนที่จะเป็นความรู้ที่เติบโตขึ้น  IYF อยากจะให้เยาวชนมีจิตใจที่พัฒนาและเติบโตขึ้นมากกว่า ถ้าความรู้และจิตใจ 2 อย่างได้พัฒนาไปพร้อมกัน เยาวชนจะเติบโตอย่างมีความสุขและสามารถเป็นผู้นำที่เข้มแข็งได้แน่นอน การได้ท้าทายตัวเอง การแลกเปลี่ยน ความเป็นหนึ่งเดียว จะเป็นส่วนที่ทำให้ใจของเยาวชนเข้มแข็งขึ้น

หลังจากฟังบรรยาย ‘ฝุ่น’ เยาวชนที่เคยติดเกมอย่างหนัก จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายแม่ตัวเอง ได้ขึ้นพูดเรื่องราวของตัวเองหลังจากเขาได้เรียนรู้Mind Educationจาก IYF จนในที่สุดได้เดินทางไปเป็นอาสาสมัครที่ประเทศแทนซาเนีย ทำให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นมากขึ้น หลังจากที่ฟังผู้เข้าร่วมต่างสนใจในโครงการพัฒนาเยาวชนของIYF มากขึ้น สามารที่เห็นผลจริงไม่ใช่เพียงทฤษฎี

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมMind Recreation สร้างตึกที่สูงที่สุดด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มได้ร่วมมือร่วมใจกันออกความคิดเห็นและต่อเส้นสปาเกตตี้อย่างสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

หลังจบงานผู้เข้าร่วมการอบรมต่างเข้ามาสอบถามถึงหลักสูตรในการสอนของผู้บรรยาย บางคนเข้ามาขอสไลด์การสอนของผู้บรรยายเพื่อนำไปปรับใช้การสอนในโรงเรียนของตน บางโรงเรียนต้องการให้ IYF เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนของตัวเอง IYF มีความหวังว่าหลักสูตรการศึกษาโลกของจิตใจจะได้เข้าไปบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยต่อไป