ผู้คนมากมายใช้การพูดคุยสนทนาเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน แต่จะดีสักแค่ไหนถ้าหากเราสามารถสนทนาที่สื่อจิตใจหากันได้ มากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่การสนทนาเรื่องทั่วไป แล้วเราจะสนทนาสื่อจิตใจได้อย่างไร…เรามีคำตอบ

การสนทนาที่ไม่สื่อจิตใจ เป็นการพูดคุยกันเฉพาะเรื่องทั่วไปฉาบฉวย โดยที่ไม่ได้สื่อถึงสิ่งที่อยู่ในใจอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกอย่างไร หรือยากลำบากใจเรื่องอะไร หรือพูดบ่ายเบี่ยงถึงเรื่องอื่นๆ 

สาเหตุที่ไม่สามารถสนทนาสื่อจิตใจ
มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ไม่สามารถสนทนาสื่อจิตใจได้  ซึ่งสาเหตุหลักนั่นคือ  “ความหนักใจที่จะพูด” เมื่อเกิดความหนักใจที่จะพูดแล้วการสนทนาเพื่อสื่อจิตใจนั้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้เลย  

เมื่อการสนทนาสื่อจิตใจมีปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้นได้แก่
1.เข้าใจผิด 2.ปิดใจ 3.สร้างกำแพงกับคนรอบข้าง 4.เกิดจิตใจที่โดดเดี่ยว

วิธีการการสนทนาที่สื่อจิตใจ
1. ฝึกการอธิบาย ให้เหตุผลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพและเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อสารมากขึ้น 
2. รู้สึกอย่างไรให้พูดอย่างนั้น เรามักคิดว่า “ถึงแม้ว่าฉันไม่พูดสิ่งที่รู้สึกออกมาตรงๆ เขาก็คงเข้าใจได้แหละ” ซึ่งนั่นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดปัญหาอื่นตามมา

“การพูดสิ่งที่อยู่ในใจไม่ต้องลงทุน แต่ได้ความสุข” ถึงแม้ว่าจะหนักใจแต่อย่าหลีกเลี่ยงความลำบากใจ แล้วลองสนทนาที่สื่อจิตใจ จะทำให้ความโดดเดี่ยวหายไปแล้วพบกับความสุข 

Healing Mind พร้อมเป็นเพื่อนสนทนาที่สื่อจิตใจกับทุกท่าน เพราะเรามุ่งเน้นแก้ปัญหาที่จิตใจ และเราเชื่อว่า โรคทางใจก็ต้องใช้ใจเยียวยา

เนื้อหาการบรรยายจากกิจกรรม Healing Mind ครั้งที่ 3 โดยผู้บรรยาย เปรมวิดา กัณหาเวียง