เปิดรับสมัครอาสาสมัครต่างประเทศโครงการ GOOD NEWS CORPS รุ่นที่ 8 แล้ววันนี้

GOOD NEWS CORPS

Good News Corps (GNC) คือ โครงการหนึ่งของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (Internation Youth Fellowship) ที่จะส่งอาสาสมัครไปใช้ชีวิตต่างประเทศ 11 เดือน อาสาสมัครจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ความคิด และวัฒนธรรมต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่อาสาสมัครจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือคนอื่นและปลูกความฝันในจิตใจของผู้ที่ไม่มีความฝันหรือยังหาความฝันของตนไม่พบ ไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากไปกว่าการใช้ชีวิตวัยหนุ่มสาวเพื่อคนอื่น และจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจากการใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นโดยยึดหลักของคริสเตียน ครั้งแรกอาสาสมัครอาจคิดว่า “ฉันจะทำอะไรบางอย่างให้กับคนในประเทศที่ฉันไปเป็นอาสาสมัคร” แต่พวกเขากลับพบว่า “ฉันต่างหากที่ได้รับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต” และสิ่งนั้นก็คือจิตใจของผู้อื่น อาสาสมัครจะได้พบกับความสุขที่แท้จริืงซึ่งไม่ได้มาจากการใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่มาจากการใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น อาสาสมัคร Good News Corps จึงมีคติพจน์ว่า “ขายวัยใส ซื้อใจพวกเขา”

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประเทศที่สามารถไปได้ :  80 ประเทศทั่วโลก

Asia : Nepal, Taiwan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Vietnam, Singapore, India, Japan, China, Cambodia, Korea,Philippines, Hong Kong

Africa : Ghana, Gambia, Guinea, Namibia, Nigeria, South Africa, Liberia, Rwanda, Malawi, Mali,Mozambique, Benin, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Senegal, Sierra Leone, Ethiopia, Uganda,Zambia, Central African Republic, Zimbabwe, Cameroon, Kenya, Ivory Coast, Congo, Democratic Republic of the Congo,Tanzania, Togo

America : USA, Jamaica, Canada, Dominica, Mexico, Bolivia, Brazil, Argentina, Haiti, Ecuador,
Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Peru

Europe : Germany, Russia, Romania, Bulgaria, United Kingdom, Austria, Uzbekistan, Ukraine, Italy, Czech Republic, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, Portugal, Poland, Finland, France, Hungary

Oceania : New Zealand, Australia

ระยะเวลาการไปเป็นอาสาสมัคร : 1 ปี

กิจกรรมหลักของ Good News Corps

-Mission Activities
-Language Studies
-Youth Outreach
-GBS Broadcasting
-Environmental Preservation
-Education Instruction
-Cultural Performance
-Medical Volunteer

เกณฑ์การคัดเลือก :
– เป็นนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ตั้งแต่อายุ 18-30 ปี
– ต้องเข้าร่วม

  • Pre-Workshop (ตามมหาวิทยาลัย)
  • Workshop ครั้งที่ 1 (ประมาณตุลาคม)
  • Workshop ครั้งที่ 2 (ประมาณมกราคม)
  • Workshop ครั้งที่ 3 (ประมาณมีนาคม)
  • เก็บตัวเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง (ประมาณมีนาคมเป็นต้นไป)

– อาสาสมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของตั๋วเครื่องบินและวีซ่า (ขึ้นอยู่แต่ละประเทศ)

 

ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก คลิก!!!!