แคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลกตลอด 6 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กับน้องๆ เยาวชนไทย,อินเดีย,จีน,เกาหลี,พม่า,เวียดนาม,แอฟริกา รวมกว่า 1,800 คน