เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 2014 IYF World Camp Japan
วันที่ 13-19 กันยายน 2557
ณ National Olympics Memorial Youth Center

600

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. อายุระหว่าง 18-25 ปี
2. เป็น IYF Member
3. เคยเข้าร่วมเวิร์คช็อปอย่างน้อย 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 30,000 บาท (รวมทั้งหมด ค่าที่พัก+ค่าอาหาร+การเดินทาง+ตั๋วเครื่องบิน)

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2557

register-now

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-378-1308, 080-593-8150