เมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายนที่ผ่านมา นักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 80 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ออกค่าย…ได้สุข ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อบูรณะโรงเรียนและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้โรงเรียน

นักศึกษาต่างรวมตัวกันเพื่อออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยของตนเองตั้งแต่ช่วงเช้าของวันศุกร์และได้เดินทางมาถึงโรงเรียนในช่วงเย็น แม้หลายคนจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทาง แต่ก็มีความพร้อมที่จะช่วยงานกันอย่างเต็มที่ หลังจากใช้เวลาพักผ่อนเพียงเล็กน้อยเหล่านักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีเปิดค่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีที่นักศึกษามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เช้าวันที่ 2 น้องๆ ทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มทำงานตามที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบ การบูรณะโรงเรียนในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปรับปรุงพื้นที่และทำแปลงผักเพื่อปลูกผักให้แม่ครัวได้ใช้ทำอาหารให้กับนักเรียนในช่วงพักเที่ยง กลุ่มปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และกลุ่มคัดแยกขยะและปรับปรุงพื้นที่ในธนาคารขยะของโรงเรียน โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักศึกษาจากทุกๆ มหาวิทยาลัยรวมกัน เมื่อประชุมกลุ่มและแบ่งหน้าที่เสร็จแล้ว ต่างคนต่างตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ

เริ่มต้นที่กลุ่มปรับปรุงแปลงผัก หลังจากที่ช่วยกันถอนวัชพืช และขุดปรับหน้าดินแล้วก็ได้เวลาพักผ่อน เพื่อพักหน้าดินก่อนหว่านเมล็ดพืช ระหว่างนั้นน้องๆ ก็มีโอกาสได้พูดคุยและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่

ปรับปรุงแปลงผัก

ในขณะกลุ่มที่ต้องปรับปรุงสนามเด็กเล่นต่างตั้งใจขัดเครื่องเล่นกันอย่างขะมักเขม้นเพื่อเตรียมเครื่องเล่นให้พร้อมสำหรับการทาสีใหม่ให้สดใส ทำให้พื้นที่ในสนามเด็กเล่นเต็มไปด้วยเสียงของเหล็กที่ถูกขัดด้วยกระดาษทราย ถึงแม้จะมีอุปสรรคเรื่องอุปกรณ์ไม่เพียงพอ แต่ทุกคนต่างก็มีรอยยิ้มและพูดคุยกันไปด้วยกันขณะทำงาน ทำให้เริ่มสนิทกันอย่างไม่รู้ตัว

ปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

ทางด้านกลุ่มที่ต้องปรับปรุงธนาคารขยะนั้น ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุด เมื่อเทียบกับเพื่อนในกลุ่มอื่นๆ เพราะโรงเรียนนี้สนับสนุนการรีไซเคิลขยะ ดังนั้นขยะทุกชิ้นจะถูกส่งมาที่ธนาคารแห่งนี้ แต่ด้วยจำนวนบุคลากรที่ดูแลส่วนนี้ไม่เพียงพอทำให้มีขยะมากมายที่ยังไม่ได้รับการคัดแยก สมาชิกในกลุ่มจึงต้องลงมือคัดแยกขยะทั้งประเภทพลาสติก และกระดาษ มัดไว้ให้เป็นกลุ่ม ก่อนที่จะขนย้ายเข้าไปจัดเรียงในธนาคารอย่างเป็นระเบียบ

ปรับปรุงพื้นที่ในธนาคารขยะของโรงเรียน

เวลา 1 วันผ่านไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะยังทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ต้องเก็บแรงเอาไว้ก่อนเพื่อทำงานต่อในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็ได้สรุปงานที่ได้ทำในช่วงวันนี้รวมทั้งอุปสรรคที่พบในการทำงานและร่วมกันระดมความคิดเห็น วางแผนสำหรับการทำงานในวันพรุ่งนี้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ดี เป็นช่วงเวลาที่แต่ละคนได้เสนอและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ถือว่าเป็นการฝึกทุกคนได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่ง

ช่วงเย็นวันเสาร์หลังจากน้องๆ ได้ผ่อนคลายร่างกายจากความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องทำงานมาทั้งวัน ก็ได้รับชมการแสดงเต้นวัฒนธรรมจากอินเดีย และได้ฟังบรรยายเรื่องโลกของจิตใจ (Mind training) จาก ดร.(กิตติมศักดิ์) ฮักชอล คิม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศไทย

ปิดท้ายกิจกรรมในคืนที่ 2 ด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (Group Meeting) ที่แบ่งตามกลุ่มตามมหาวิทยาลัย เป็นช่วงเวลาที่น้องๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกในการมาทำงานร่วมกันในครั้งนี้ รวมทั้งรับฟังการชี้แจงกิจกรรมชมรมของเราในแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สมาชิกในชมรมได้รู้จักกันมากขึ้น

เช้าวันที่ 3 แต่ละกลุ่มเริ่มปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนกันไว้ ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ก่อนจะถึงเวลาที่ทุกคนต้องจากลากัน เพื่อกลับมหาวิทยลัยของตนเอง และเตรียมเรียนในวันถัดไป

“ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่มา ได้มาช่วยกิจกรรมครั้งนี้ มาบำเพ็ญประโยชน์  ช่วยทำนุบำรุงโรงเรียนให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลน ดีใจมากครับ ครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมอีก ก็จะกลับมาครับ” – เก้น มหาวิทยาลัยบูรพา

เก้น มหาวิทยาลัยบูรพา

“วันนี้เรามาทำกิจกรรมอาสา ทาสีสนามเด็กเล่น เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ได้เพื่อนใหม่ด้วย สนุกดีค่ะ” – วีและญาณี นักศึกษาแลกเปลี่ยน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีและญาณี นักศึกษาแลกเปลี่ยน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย ผ่านทางการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโรงเรียนในชุมชนที่ห่างไกล ซึ่งอาจจะช่วยเหลือโรงเรียนได้เพียงเล็กน้อย แต่การออกค่ายในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงบูรณะปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ได้สำรวจจิตใจของตัวเองผ่านทางการทำกิจกรรมร่วมกัน และการเรียนรู้เรื่องโลกของจิตใจ แม้น้องๆ จะเดินทางกลับมหาวิทยาลัยของตนเองแล้ว แต่ผลงานที่เหลือไว้ให้โรงเรียน คือ แปลงผักที่มีผักให้นักเรียนกิน ธนาคารขยะที่จะนำขยะไปขายและนำรายได้มาพัฒนาโรงเรียน สนามเด็กเล่นที่สวยงาม น่าใช้ ที่สำคัญ คือ จิตใจที่เสียสละและใช้เวลาเพื่อคนอื่น ก็เติบโตขึ้นภายในกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้เช่นกัน