สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้ามาเก็บตัวเพื่อไปเป็นอาสาสมัครต่างประเทศ โครงการ Good News Corps รุ่นที่ 10 หรือเก็บตัวเพื่อเรียนภาษาต่างประเทศ สามารถเริ่มเข้ามาเก็บตัวได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคมนี้ค่ะ เบื้องต้นภาษาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

  1. อังกฤษ
  2. เกาหลี
  3. ญี่ปุ่น

หมายเหตุ: สำหรับกลุ่มภาษาที่มีผู้เรียนน้อยกว่า 10 คน จะเลื่อนการเปิดเรียนกลุ่มภาษานั้นไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม น้องๆที่สนใจจะเข้ามาเก็บตัวรบกวนแจ้งข้อมูลลงทะเบียนในลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ