โครงการ

[su_row]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”อาสาสมัคร GNC” link=”https://iyfthailand.com/good-news-corps-mission/” image=”https://iyfthailand.com/wp-content/uploads/sites/31/2014/08/gnc-2-banner.jpg”]ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักของคริสเตียน[/su_teaser_image]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”IYF World Camp” link=”https://iyfthailand.com/worldcampmission/2016campinfo/” image=”https://iyfthailand.com/wp-content/uploads/sites/31/2014/08/wc-banner.jpg”]ค่ายที่นักศึกษาจากทุกมุมโลกได้รู้จักการพัฒนาความคิดและเปิดโลกทัศน์[/su_teaser_image]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”แพทย์อาสา GNMV” link=”https://iyfthailand.com/project/good-news-medical-volunteer/” image=”https://iyfthailand.com/wp-content/uploads/sites/31/2014/08/gnmv-banner.jpg”]ให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวแอฟริกาที่ต้องเผชิญกับความเจ็บไข้และภัยพิบัติ[/su_teaser_image]
[/su_column]
[/su_row]

[su_spacer size=”50″]

[su_row]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”Mind Book Series” link=”https://iyfthailand.com/project/who-are-you-book/” image=”https://iyfthailand.com/wp-content/uploads/sites/31/2014/08/who-banner-2.jpg”]หนังสือที่นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์จิตใจที่แม้แต่คุณเองก็ไม่เคยทราบ[/su_teaser_image]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”Cultural Dance” link=”https://iyfthailand.com/project/iyf-cultural-dance-festival/” image=”https://iyfthailand.com/wp-content/uploads/sites/31/2014/08/culture-dance-banner.jpg”]โครงการเฟ้นหาทีมตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงแชมป์ ณ ประเทศเกาหลีใต้[/su_teaser_image]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″]

[/su_column]
[/su_row]

back