📢ประกาศ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ หรือ Good News Corps Overseas Volunteer กับ IYFโปรแกรมเก็บตัวเพื่อเป็นอาสาสมัครต่างประเทศ เริ่มแล้ว!!(เดินทางปี 2563-2564)

คุณสมบัติ
อายุระหว่าง 18-30 ปี
เก็บตัว (พร้อมสัมภาระ) ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียนเวลา 13:00น.
สถานที่ : มูลนิธิเยาวชนสัมพันนานาชาติ(พหลโยธิน 111 ข้างแมคโครรังสิต)
สมัคร : https://forms.gle/KJQud2gUgFpnRAwG6
ติดต่อ : 02-101-1367 / 092-437-2201หรือ inbox มาในเพจ IYF Thailand

#GoodNewsCorps#อาสาสมัครไปต่างประเทศ#Volunteer#IYF