ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล

  1. คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิรับใบ Certificate
  2. ถ้าข้อมูลของน้องๆ ผิดพลาด คลิกที่นี่เพื่อแก้ไข
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2378-1308