2021 IYF Mind Speech Contest Online

โอกาสดีมาแล้ว เตรียมตัวให้พร้อมแล้วส่งผลงานมาเข้าร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนความในใจ…ให้กลายเป็นคำพูด” สำหรับผู้เข้าร่วม แคมป์วัฒนธรรมนานาชาติออนไลน์ ปี 2564 หรือ 2021 OYF Online World Camp โดยผู้เข้าร่วมการประกวดมีโอกาสชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

  • โดยมีรายละเอียดการประกวดดังต่อไปนี้

หัวข้อการประกวด : สิ่งที่คุณได้รับจากการฟัง Mind lecture และสิ่งนั้นเกี่ยวกับคุณอย่างไร

เวลาในการพูด :  5 นาที

เกณฑ์การตัดสิน : การถ่ายทอดจิตใจ 60% , เนื้อหา30% , ความพร้อม 10%

วันที่ประกวด : 27 ก.ค. 64 (ผ่านโปรแกรม ZOOM)
รอบคัดเลือก    7.30 – 8.30 น.
รอบชิงชนะเลิศ  13.30 – 15.00 น.

หมดเขตรับสมัคร :  ก่อนเที่ยงคืนวันที่ 26 ก.ค. 64

ส่งผลงานได้ที่shorturl.at/cflM7

สอบถามเพิ่มเติม :  Line Official : @iyfthailand หรือ โทร. 080-577-2214