กิจกรรมท้าทายความสามารถของเหล่าเยาวชนรุ่นใหม่กับการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเยาวชนระดับนานาชาติกับงาน  “2021 Online Global Leaders Conference” ผ่านการแข่งขันเขียนโครงการแก้ไขปัญหาเยาวชน โดยมีเงินรางวัลสูงสุด 1 ล้านวอน อีกทั้งยังมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพื่อนำวิธีแก้ปัญหาไปปรับใช้จริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขัน ทั้งยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดการแก้ปัญหาเยาวชนร่วมกับเพื่อนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

รายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขัน

  • เปิดรับภายใน 28 มิ.ย.-2 ก.ค. นี้เท่านั้น
  • ระยะเวลาโครงการ 3 ก.ค.-19 ก.ค. 2564
  • คุณสมบัติ: นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย-นักศึกษามหาวิทยาลัย
  • เข้าร่วมฟรี!
  • รับสมัครแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มช่องทางการเข้าร่วมแข่งขัน: Online พร้อมกันผ่านโปรแกรม Zoom Application

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thailand Global Leaders Conference

ติดต่อสอบถาม: 089-228-4866, 061-482-1806