ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม เจ้าหน้าที่องค์กร NGO สมาชิกหน่วยงานอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปที่สนใจการทำกิจกรรมแบ่งปันเพื่อสังคม เข้าร่วมงาน Global Medical Sharing Nightวันศุกร์ที่21 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ราชกรีฑาสโมสร ห้องอังรี ดูนังต์ ฮอลล์และ งานประชุม “2019 Global Medical Sharing Conference” วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 10 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก โดยการเข้าร่วมงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

จุดประสงค์งาน:
-การเสริมสร้างความตระหนักด้านการแบ่งปัน การช่วยเหลือ ด้านการแพทย์
-เป็นจุดเริ่มต้นของเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและเกาหลีใต้ เพื่อต่อยอดในระดับทวิภาคีและนานาชาติต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา “โรคบูรูลี อัลเซอร์ (Buruli Ulcer)” หรือแบคทีเรียกินเนื้อคน ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้เป็นโรคติดเชื้อที่คุกคามต่อสุขภาพมวลชน มาแบ่งปันประสบการณ์การรักษา อีกทั้งยังมีการเปิดรับอาสาสมัครประจำปี 2562 ในโครงการ “2019 Goodnews Medical Volunteers” ที่สนใจเดินทางไปเป็นอาสาสมัครแพทย์เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้ชีวิตมอบความหวังให้เหล่าผู้คนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลหรือประเทศด้อยพัฒนา โดยมีระยะเวลาดังนี้
วันที่ 5-8 สิงหาคม 2562  ณ ประเทศยูกันดา
วันที่ 6-8 สิงหาคม 2562  ณ ประเทศโกตดิวัวร์
*Good News World ยังมีโครงการจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาในไทยด้วย โดยรายละเอียดจะประกาศให้ทราบในภายหลัง*

รายละเอียดงาน (คลิก)
*กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง*

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (คลิก) -ไม่มีค่าใช้จ่าย –

ติดต่อสอบถาม
คุณ สลีลา ธนวิจิตรพันธ์
อีเมล: [email protected]
โทร: 080-939-5655
FB: GNMVTHAILAND