อันเนื่องมาจากทางทีมงานผู้จัดงาน 2015 IYF World Culture Camp Thailand ได้มีการจัดประกวดภาพถ่าย โดยจัดอันดับผู้รับรางวัลจากยอดไลค์ ซึ่งได้ทำการตัดคะแนนเพื่อประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 กลุ่ม Challenge 12

1

รางวัลที่ 2  กลุ่ม Change C

2

รางวัลที่ 3 กลุ่ม Change 5

3

 

 

สำหรับน้องๆ ที่รับรางวัลดังกล่าว รบกวนรายงานตัวที่ inbox แฟนเพจ IYF Thailand และสามารถมารับรางวัลได้ในวันรับประกาศนียบัตร ซึ่งทางทีมงานจะแจ้งวันรับประกาศนียบัตรให้ทราบต่อไป