2018 IYF Dance Camp Thailand : Let Your Heart Move!

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา  IYF  ประเทศไทยได้มีการจัด IYF Dance camp ขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม IYF Center ลาดพร้าว 140 โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศเป็นนักเรียนมัธยมปลายไปจนถึงนักศึกษารวมจำนวนกว่า 120 คน

IYF ร่วมเปิดชมรม International Culture Club กิจกรรมสำหรับบริษัท Citibank สาขาประจำประเทศไทย

เมื่อเวลา 12.00 – 14.00 น. วันที่ 28 ก.ย. ที่ ห้อง 1602-1602 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์เชนจ์ บริษัท Citibank สาขาประจำประเทศไทย ได้จัดงาน CitiClub Fair Day 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำชมรม ให้กับพนักงานภายในบริษัทได้เลือกเป็นช่วงนันทนาการระหว่างปี

back