2018 World Culture Festival เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ ส่งความสุขท้ายปี 2018

อาสาสมัครไทยจำนวน 300 คน ที่เคยประจำอยู่ในกว่า 44 ประเทศทั่วโลกกับโครงการ IYF Good News Corps ร่วมใจกันกลับมาจัดงาน 2018 World Culture Festival ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง วันที่ 29 ธันวาคม 2561

2015 IYF World Culture Camp Thailand in Bangkok แคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลกครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายนที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน 2015 IYF World Culture Camp Thailand in Bangkok ซึ่งถือเป็นแคมป์ครั้งที่ 4 ในปี 2015 นี้ในประเทศไทย

back