เธอคือใคร ที่ลากฉันไป

270 บาท

ชื่อหนังสือ : เธอคือใคร ที่ลากฉันไป

(Who Are You Who is Dragging Me?)

ผู้เขียน Ock Soo Park (อ็อก ซู พาร์ค)
ผู้แปล  ปพิชญา

เนื้อหาโดยสังเขป : พบกับบทวิเคราะห์ด้านจิตใจอันหลักแหลมที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังไม่เคยทราบ จาก “อ็อก ซู พาร์ค” ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) และจัดค่ายฝึกอบรมจิตใจให้กับบรรดานักศึกษาจากทั่วโลก ด้วยประสบการณ์ที่ได้จากการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนกว่า 100,000 คน ใน 40 ประเทศ ตลอดระยะเวลา 20 ปีของ อ็อก ซู พาร์ค

หนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือนคู่มือนำทาง ซึ่งแสดง “แผนที่” ของหัวใจทั้งดวงในเล่มเดียว นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ อันเฉียบคม เพื่อเป็นแสงส่องโลกแห่งจิตใจให้กับคุณ

หมวดหมู่:
back