เราที่ไม่ใช่เราที่อยู่ในเรา

295 บาท

ชื่อหนังสือ : เราที่ไม่ใช่เรา ที่อยู่ในเรา (Who Is Not Me But In Me)

ผู้เขียน Ock Soo Park (อ็อก ซู พาร์ค)
ผู้แปล  ดาวิด คิม,หัทยา ภุชงค์ชัย

เนื้อหาโดยสังเขป :  ปัจจุบันมีเยาวชนและคนจำนวนมากที่หลับอยู่ในความทุกข์ และตื่นพร้อมกับความสิ้นหวัง ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือซีรีส์จิตใจ เล่มที่ 3 โดยใส่ความหวังใจของตัวผู้เขียน เพื่อให้เยาวชนและผู้คนได้หลับในความสุข และตื่นพร้อมความหวังหนังสือซีรี่ส์จิตใจ เล่มที่ 3 ได้พูดถึง “เส้นทางของความคิดที่อยู่ในใจ” พร้อมเปิดโปง “ตัวตนที่แท้จริงของความคิด” และอธิบายสาเหตุที่นำความโชคร้ายเข้ามาในชีวิตได้อย่างชัดเจน เนื้อหาในเล่มจะเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องโลกของ “จิตใจ” ที่ทำให้ผู้อ่านได้หลุดพ้นจากความคิดที่ผิด แล้วสามารถใช้ชีวิตที่สดใสและมีความสุข!

หมวดหมู่:
back