ห้างสรรพสินค้าจิตใจ

280 บาท

ชื่อหนังสือ : ห้างสรรพสินค้าจิตใจ หนังสือซีรีส์จิตใจ เล่มที่ 2

(Heart Store : A Place Where Hearts Are Sold)

ผู้เขียน Ock Soo Park (อ็อก ซู พาร์ค)
ผู้แปล  ดาวิด คิม,หัทยา ภุชงค์ชัย

เนื้อหาโดยสังเขป :เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ คุณคงมีโอกาสได้จัดระเบียบจิตใจ เป็นหลายรูปแบบด้วยกัน คนที่มีจิตใจที่เป็นระเบียบและดีงามจะใช้ชีวิต อยู่ด้วยความภาคภูมิใจได้ ไม่ว่าจะมีการติติงอะไรก็ตาม

หมวดหมู่:
back