Healing Mind

วันที่ 9-10 มกราคม 2564 นี้
คุณและคนที่คุณรัก
จะพบกับจิตใจใหม่

Healing Mind ครั้งที่ 4
เผยเคล็ดลับที่ช่วยคุณและคนรอบข้างออกจากโรคซึมเศร้า ปัญหาความสัมพันธ์และอาการเสพติดต่างๆ
จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

Healing Mind คืออะไร
เป็นโครงการสำหรับคนทั่วไปที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ เพื่อทำเข้าความเข้าใจสาเหตุของปัญหาต่างๆในชีวิต อาทิ โรคซึมเศร้า การเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเข้าสังคม รวมไปถึงอาการติดเกม ติดยาเสพติด ฯลฯ พร้อมค้นพบทางออกผ่านกิจกรรมอย่างเป็นระบบ การฟังบรรยายและการยกตัวอย่างเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

กิจกรรมใน Healing Mind

Mind story รับชมการแสดงเพื่อสะท้อนจิตใจผ่านละครชีวิตจริง
Mind Talk แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
Mindset Academy ทำกิจกรรมสันทนาการเกี่ยวกับโลกของจิตใจ
Mind lecture รับฟังบรรยายถึงสาเหตุและการทางออกของทุกปัญหา

วันที่ 9-10 ม.ค.64 💎ออนไลน์เข้าฟรีผ่าน zoom พร้อมให้คำปรึกษา

สิ่งที่จะได้รับ
💡ได้เคล็ดลับในการออกจากอาการซึมเศร้า
💡ปรับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
💡รู้จักวิธีควบคุมตัวเอง ทั้งเรื่องความรัก และการใช้ชีวิตทั่วไป
💡แก้ไขปัญหาการเรียน การทำงานให้สนุกยิ่งขึ้นกิจกรรมนี้เหมาะกับใคร ?

🔒 เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย มี 3 คลาสเด็กประถม, มัธยม และผู้ใหญ่ มาได้ทั้งครอบครัว
🔒 คนที่อยากสนุกกับการเรียน การทำงานมากขึ้น
🔒 คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
🔒 คนที่กำลังหมดหวัง เบื่อ ท้อแท้กับชีวิต
🔒 คนที่สนใจเรัยนรู้เรื่องของจิตใจในงานมีอะไรบ้าง

📍 mindset academy กิจกรรมทำความเข้าใจเรื่องจิตใจอย่างเป็นระบบ
📍 mind lecture รับฟังบรรยายเรื่องโลกของจิตใจเพื่อนำเป็นปรับใช้ในชีวิต
📍 mind talk แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วม >>> https://forms.gle/CMqA4yvjdLJ9BXFj8
สอบถามเพิ่มเติม
📱 094-415-9166
🌐https://www.facebook.com/healingmindTH/
🌐https://iyfthailand.com/healing-mind/

back