ข่าวสาร

2018 IYF Dance Camp Thailand : Let Your Heart Move!

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา  IYF  ประเทศไทยได้มีการจัด IYF Dance camp ขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม IYF Center ลาดพร้าว 140 โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศเป็นนักเรียนมัธยมปลายไปจนถึงนักศึกษารวมจำนวนกว่า 120 คน

2018 IYF World Camp in Chiang Mai แคมป์แห่งความสุขที่แม่โจ้

เมื่อวันที่ 22-23 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) ได้จัดงาน “2018 IYF World Camp in Chiang Mai “ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

back