รับชมตัวอย่างกิจกรรมภายในแคมป์

https://www.youtube.com/watch?v=zCA7AOe5TZo
  1. Mind Training – ผ่านทางการบรรยาย ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เรียนรู้และค้นพบจิตใจของตัวเอง ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
  2. การฟังบรรยายจากผู้บรรยายพิเศษ – เป็นช่วงเวลาที่จะได้เรียนรู้จิตใจและประสบการณ์จากผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ หลากหลายสาขาอาชีพ
  3. การแสดงวัฒนธรรม – การนำวัฒนธรรมจากทุกมุมโลกมาถ่ายทอดโดยผ่านการเต้นรำบนเวที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมของประเทศนั้น
  4. ฟังเพลงอันไพเราะจากวงประสานเสียงระดับโลก – เพลงคลาสิกจากน้ำเสียงอันไพเราะ ที่ขับกล่อมจิตใจของผู้ฟังให้อ่อนโยนไปกับบทเพลง
  5. Academy – กิจกรรมที่หลากหลายที่ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจ อาทิ การทำอาหาร,การทำขนม,การเต้น K-POP, ความสวยความงาม, เทควันโด, DIY เป็นต้น
  6. Culture Festival – นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ จัดแสดงบูธให้ผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชมและสัมผัสถึงวัฒนธรรม อาหาร กิจกรรม รวมไปถึงประสบการณ์จากอาสาสมัครรุ่นพี่

วิธีการเข้าร่วมค่าย

ชำระค่าค่าย 1500 บาท(รวมค่าที่พัก อาหารและกิจกรรมทั้งหมดแล้ว)
ที่เลขบัญชี : 281-273330-4 
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB) 
ชื่อบัญชี :นางสาว สุภิญญา ธรรมเจริญ และนางสาววริษฐา จิตต์มั่นคง
*สำหรับน้องคนไหนที่เคยจ่ายมัดจำแล้ว 200 บาทที่บูธรับสมัครตามสถานศึกษา ให้โอนเพิ่มเพียง 1300 บาท

หมายเหตุ : กรณีที่จ่ายค่าสมัครแล้ว แต่ไม่มาเข้าร่วมแคมป์ จะไม่สามารถรับเงินคืนได้ เนื่องจากทางเราต้องติดต่อเรื่องที่พัก การเดินทางและอาหารทันทีที่ผู้สมัครแจ้งโอนเงินค่ะ ทางเราจึงไม่สามารถยกเลิกผู้ประกอบการรายอื่นได้เช่นกัน**