เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ได้มีการจัดงาน 2019 World Education Leaders Forum ภายในงาน 2019 IYF World Camp Thailand ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาผู้นำทางการศึกษาจำนวน 32 ท่าน ที่เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาเยาวชนร่วมกัน

              ก่อนการเสวนาได้เริ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทำความรู้จักการทำงานของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติผ่านทางวีดิทัศน์ ซึ่งบอกเรื่องราวของ IYF ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเยาวชน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เริ่มต้นจากจิตใจ

อาจารย์ซองฮวัน คิม ผู้บรรยายหลักของงาน


              อาจารย์ซองฮวัน คิม ผู้บรรยายหลักของงาน ได้ยกตัวอย่างประเทศที่มีการศึกษาดีอย่างฟินแลนด์ และประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเกาหลี ว่าเยาวชนมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงสุดติดอันดับโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีข่าวการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อะไรคือสาเหตุที่ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น โดยอาจารย์ยกตัวอย่าง เรื่องชนเผ่าชาวอินเดียแดงที่ถูกชาวอเมริกาขอซื้อแผ่นดินที่อยู่อาศัย (รัฐ Seattle ในปัจจุบัน) เพื่อแลกกับเงินและสิทธิพิเศษต่างๆ จึงทำให้ปัจจุบันคนอินเดียแดงมีชีวิตที่สุขสบาย ครอบครัวขาดการพูดคุย ใช้เงินปรนเปรอตัวเอง แต่พวกเขาส่วนใหญ่กลับติดยาเสพติด เนื่องจากไม่มีจุดมุ่งหมายและความหวังในชีวิต

              นักจิตวิทยา Bruce K.Alexanser ได้ทำการทดลองถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเสพติดซึ่งพบว่าแท้จริงแล้วการเสพติด ไม่ได้เกิดจากการที่เราติดสารเคมี แต่เกิดจากสภาวะจิตใจมีความเครียด และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมสังคม ซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่าง ทหารอเมริกาในสงครามเวียดนาม เสพเฮโรอีนเนื่องจากความเคลียด และเมื่อสงครามจบ 90% ของทหารอเมริกา สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยไม่เสพยาได้ เนื่องจากพวกเขาได้พบกับเพื่อน และครอบครัว ได้พูดคุยแบ่งปันความรู้สึกแก่กัน

เมื่อเราติด หรือสนใจในสิ่งๆเดียว เราก็จะตัดขาดจากคนรอบข้าง และเราก็จะแสวงหาสิ่งดีๆ เพื่อตัวเองเท่านั้น ไม่อยากเสียประโยชน์หรือเสียหาย แต่ยิ่งมีจิตใจแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะไม่รู้ความหมายของชีวิต พลาดการรู้จักคุณค่าของชีวิต ดังนั้นการที่เราจะหลุดพ้นจากอาการเสพติดสิ่งต่างๆ คือต้องมีจิตใจที่ไหลเวียนกัน (การสนทนาพูดคุย) ซึ่งนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั้น IYF จึงเป็นองกรที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นตัวกลางในการเปิดจิตใจเยาวชน ให้รู้จักคุณค่าในชีวิตและการเสียสละเพื่อผู้อื่น


อาจารย์ซองฮวัน คิม กล่าว

              และนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดช่วงเวลาในการแบ่งกลุ่มอาจารย์เพื่อ Discuss สาเหตุปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาเยาวชนฆ่าตัวตาย  และปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาต่อไปในอนาคต

ช่วงเวลานำเสนอ
ช่วงเวลา Discuss

ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา  สำรวยรื่น  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสหการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก

              เรื่องของ Mind Education เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสามารถยกระดับจิตใจ ระดับการคิดวิเคราะห์ ของน้องๆนักศึกษา นอกจากการเรียนรู้ในด้านวิชาการ ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับผู้อื่นในสังคม และเห็นคุณค่าในตัวเองได้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ต้องขอความร่วมมือจากทาง IYF ในการสนับสนุนการจัดหลักสูตรให้ความรู้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ขอบคุณครับ

อาจารย์วรินทร  ปัดกอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสมเด็จเสม็ดวิทยา  จังหวัดบุรีรัมย์

              ถึงแม้ว่าจะเดินทางมาไกลและมีความเหนื่อยล้า แต่เมื่อได้เริ่มฟังการบรรยายรู้สึกว่าการบรรยายครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ปัญหาของเด็กๆ ที่โรงเรียนของดิฉันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนมักจะไม่สนใจการเรียน หักห้ามใจไม่เป็น มักจะจับกลุ่มนั่งเล่นมือถือด้วยกัน แต่ไม่พูดคุยกัน กลับสนทนาผ่านทางเกมออนไลน์ ซึ่งตนก็เป็นห่วงและไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่พอได้ฟังการบรรยาย ก็เข้าใจว่าปัญหาทุกอย่างเกิดจาก Mindset เราไม่สามารถบังคับให้เด็กเป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจเล่าเรียนได้ แต่จิตใจต่างหากที่เป็นตัวควบคุมเขา

              ส่วนเรื่องปรับใช้ คิดว่ายังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตนเองไม่ทราบว่า จะเข้าไปสำรวจจิตใจเด็กๆได้อย่างไร แต่คิดว่าจะศึกษาเพิ่มเติมผ่านทางหลักสูตรของ IYF หากคณะครูในบุรีรัมย์ สามารถมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายดีๆแบบนี้ ก็จะทำให้คุณครูเข้าใจจิตใจของเด็กๆ และส่งต่อ Mindset ที่ถูกต้องนี้ให้เด็กๆ ต่อไปได้