เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขต จัดแคมป์สุดพิเศษที่ให้นักศึกษากว่า 500 คนได้เรียนรู้โลกของจิตใจ ผ่านทางโปรแกรม Mind Training ซึ่งภายในงานนอกจากจะมี Leadership Speaker ที่มามอบความรู้ดีๆ แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้นักศึกษาได้เปิดโลกแห่งวัฒนธรรมนานาชาติอีกด้วย

IMG_2278
IMG_2435
IMG_2417

 

IMG_2755
IMG_2741
IMG_2332
IMG_2472
IMG_2558
IMG_2618