โลกของจิต ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน และมีหลากหลายหน่วยงานที่กำลังให้ความสนใจในเรื่องนี้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาของเยาวชนในปัจจุบัน กำลังเป็นปัญหาที่ใครๆ หลายคนไม่สามารถแก้ไขได้แม้แต่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม ครั้งนี้จึงเป็นอีกช่วงเวลา ที่จะหน่วยงานการศึกษาเห็นความสำคัญและพร้อมหาวิธีแก้ไข ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ หน่วยงานที่เน้นพัฒนาเยาวชน และให้ความรู้เรื่องโลกของจิตใจ ในการจัด 2016 IYF World Camp at Rajabhat Maha sarakham University เมื่อวันที่แคมป์ที่ 4-6 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 2,400 คน

23640_48600_1757

 

 

ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมให้ความสนุกสนาน อย่างเต้นวัฒนธรรม ดนตรี สันทนานการ โปรแกรมหลักอย่าง Mind Training ก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมภายในงาน ในหัวข้อ “การเชื่อมต่อความสุขที่แท้จริง การที่ได้มีโอกาสเปิดจิตใจและแบ่งปันปัญหากับบุคคลรอบข้าง การไหลเวียนจิตใจนั้น จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับทุกคนได้”

23640_48602_1759
23640_48603_1759
23640_48604_180
23640_48605_180
23640_48606_180
23640_48607_181
23640_48608_181
23640_48609_181
23640_48610_182
23640_48611_182
23640_48612_182
23640_48614_183
23640_48615_184
23640_48616_184
23640_48617_186
23640_48622_3456