โอกาสสำหรับเด็กไทยมาแล้ว วิทยาลัยมหาวิทยาลัยยองนัม ร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนการศึกษาเป็นส่วนลดค่าคอร์สเรียนภาษาเกาหลี 6 เดือนถึง 1 ปี จาก 100,000 บาท เหลือเพียง 45,000 บาท!! พร้อมทำกิจกรรมอาสาสมัคร สนุกๆ Volunteer and Study! สมัครด่วนที่สุดภายใน 28 พ.ค. นี้ เริ่มเรียนเดือนกันยายน ปี 2564 เรียนจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 – 13.00 น. (4 คาบ/วัน) หลัง 13.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ทำกิจกรรมอาสาสมัครด้านเยาวชนกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) เรียนรู้เรื่องจิตใจผ่านทางการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น


สมัครได้ที่ลิ้งก์นี้: shorturl.at/ipxNW
คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 2. อายุระหว่าง 18-30 ปี
 3. มี Bank Statement ประมาณ 5,000 – 10,000 USD ขึ้นไป (ประมาณ 160,000 -300,000 บาทขึ้นไป)
  ค่าใช้จ่าย
  พักที่ IYF Center และหอพักมหาวิทยาลัยตามที่ IYF กำหนด ไม่สามารถเลือกพักเองได้
 4. ค่าคอร์ส จาก 100,000 บาท เหลือเพียง 45,000 บาท (สำหรับ 6 เดือน)
 5. พักที่ IYF Center เมืองแดกู (รวมค่าที่พัก+อาหาร ประมาณ 3,000 บาท/เดือน)
 6. พักที่หอพักมหาวิทยาลัย ( รวมค่าที่พัก+อาหาร ประมาณ 10,000 บาท/เดือน)
  ไม่ร่วมค่าตั๋วเครื่องบินและเอกสารการทำวีซ่า
  จุดเด่นของหลักสูตร
  • เรียนภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษา ในราคาไทยๆ
  • ได้ทำกิจกรรมอาสาสมัครกับเยาวชนเกาหลีใต้
  • มีใบประกาศนียบัตรให้
  • ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาเกาหลีก็ไปได้

เงื่อนไข
ผู้สมัครจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาและจำลองชีวิตอาสาสมัครก่อนเดินทางตามที่ทาง IYF กำหนด

 1. ชี้แจงโครงการและสัมภาษณ์ ภาคกลางที่ IYF Center วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 หรือ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
  (เลือกวันใดวันหนึ่ง) หากผู้สมัครอยู่ที่ภาคอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปเพื่อแจ้งรายละเอียดค่ะ
 2. เตรียมเอกสารวีซ่าที่ IYF Center ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ช่วงเดือนมิถุนายนจะแจ้งให้ทราบ
 3. เก็บตัวเพื่อฝึกฝนจิตใจที่ IYF Center ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทางจะแจ้งให้ทราบ

การกักตัว
หากเดือนกันยายน รัฐบาลยังประกาศให้มีการกักตัว 2 สัปดาห์ ปกติค่าใช้จ่ายการกักตัวที่เมืองแดกู จะอยู่ที่ 900,000 วอน (ราว 30,000 บาท) พิเศษเฉพาะนักเรียนจาก IYF ทางมหาวิทยาลัยมอบส่วนลด เหลือ 350,000 วอน หรือ ประมาณ 10,000 บาท (1 ห้อง/คน รวมอาหาร 3 มื้อ)

เอกสารในการสมัคร ส่งกลับมาที่อีเมลล์ [email protected]
Link ดาวน์โหลดใบสมัครมี 3 ไฟล์
https://drive.google.com/drive/folders/1C1gp4eoDQan4yjfxFcCvKV5P2hv4jdGl?usp=sharing

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ใบสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ใบรับรองสถานภาพนิสิตนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 3. รายการเดินบัญชี ใบรับรองว่ามีเงินในบัญชี (Statement) ของผู้สมัครมากกว่า 5,000-10,000 USD (ภาษาอังกฤษ)

ติดต่อสอบถาม พี่เดียร์ 080-071-1471 พี่วิ 089-228-4866
**หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ถ้าต่อคอร์ส 1 ปี ค่าคอร์สคูณ 2 หรือประมาณ 90,000 บาท

ภาพกิจกรรมอาสาสมัครที่ IYF Center แดกู เกาหลีใต้