11021139_1058465520834685_3244448270140030742_n

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจังหวัดมหาสารคาม จัดงานแคมป์วัฒนธรรมระดับโลกภายใต้ชื่อ “2015 IYF World Culture Camp  on Tour in Isan” ณ หอประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีความเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นอาเซียนและนานาชาติมากยิ่งขึ้น

21

งานแคมป์วัฒนธรรมระดับโลก 2015 IYF World Culture Camp ได้รับเกียรติจากนายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยได้กล่าวว่า “ทางจังหวัดมหาสารคามยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิฯ จัดงานเพื่อเยาวชนในแถบภาคอีสานในครั้งนี้ โดยโครงการ 2015 IYF World Culture Camp Thailand on Tour in Isan ถือว่าเป็นโครงการที่มาช่วยพัฒนาจิตใจเยาวชน สู่ความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในอนาคต และเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากล โดยได้พัฒนากิจกรรมสำหรับเยาวชนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง และมีค่านิยมที่ถูกต้องในการใช้ชีวิต”

 

ภายในงานครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาจากแถบภาคอีสานเข้าร่วมกว่า 800 คน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น ชมการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การแสดงจากศิลปินเกาหลี Rio Montana การเข้าร่วมกิจกรรม Academy ฟังประสบการณ์ชีวิตจาก Guest Speaker และฟังบรรยายเรื่องโลกของจิตใจ

 

Screen Shot 2558-04-01 at 12.46.37 PM

น้องคิว นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครพิทยาลัย

น้องคิว นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครพิทยาลัย ได้พูดถึงความรู้สึกที่เข้าร่วมงานว่า “ประทับใจ Mind Training มาก โดยเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดคือเรื่องของนกเพนกวินที่ยอมพบกับความยากลำบาก ทนความหนาว ความหิว อดหลับอดนอน เพื่อให้ลูกของมันปลอดภัย ทำให้ผมคิดได้ว่า ไม่ว่าปัญหาจะยากลำบากสักเท่าใด การหนีปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหา สิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหา เจอกับมันด้วยตัวเอง เพื่อให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น”

23

อาจารย์ลี ฮอน ดอก ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศรัสเซีย ผู้บรรยายหลักในครั้งนี้ได้ให้ข้อคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมงานว่า “คนเราไม่รู้ว่า ความคิดของเรา ไม่ใช่ของเรา คนมากมายพยายามเลิกยา เลิกเล่นเกม แต่ก็เลิกไม่ได้ แต่ถ้าเขาเชื่อมต่อจิตใจกับผู้อื่น ในที่ท้ายที่สุดก็สามารถเลิกได้  ยกตัวอย่างเรื่อง น้ำมี   5  ระดับ  ปลาบางชนิดอยู่ในน้ำที่ระดับความสะอาดไม่เท่ากัน ปลาบางชนิดอยู่ในน้ำสะอาดระดับปานกลาง ถ้าไปอยู่ในน้ำที่สะอาดกว่านั้น ก็จะตาย และปลาที่อยู่ในน้ำที่สะอาดถ้าไปอยู่ในน้ำที่สกปรกกว่าที่เคยอยู่ มันก็จะตายเช่นกัน  เช่นเดียวกัน จิตใจของคน ก็มีหลายระดับ เช่น  ระดับที่ชอบทำตามใจทุกอย่างที่อยากทำ หรือระดับที่ชอบทำตามความเคยชิน จิตใจแบบนี้ ถ้าไม่ลองเปลี่ยนจิตใจ ก็จะตกไปในระดับที่แย่ลงเรื่อยๆ  การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามหรือตั้งใจด้วยตัวเอง แต่คือ  การเปิดใจ เรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา”

 

1

นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

22

อาจารย์ลี ฮอน ดอก ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศรัสเซีย

41
 

การแสดง The Righteous Stars

44

การแสดงวัฒนธรรมเกาหลี

 

19

การแสดงจากศิลปินเกาหลี Rio Montana

43
46
18


28
35
37
38