จากกิจกรรมที่ทางทีมงานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประเทศเกาหลี ได้ร่วมจัดกิจกรรมแจกของรางวัลพิเศษ เพื่อผู้เข้าร่วมแคมป์ 2013 IYF World Camp Thailand โดยเฉพาะ ซึ่งรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด ได้แก่

 

1. รางวัล “ถูกใจ” จำนวน 2 รางวัล (ของรางวัล หนังสือเธอคือใคร ที่ลากฉันไป)

– Teng Tonghann มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่ม Cohesion C1 (จำนวน 68 ไลค์)

– Mr.Leang Lina มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่ม Cohesion 1 (จำนวน 37 ไลค์)

2. รางวัล Special Prize จำนวน 3 รางวัล (ของรางวัล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากเกาหลี/แก้วน้ำเวิลด์แคมป์)

– นายวัลลภ สุขวัจน์  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กลุ่มไปเช้า-เย็นกลับ

– พจณี เล็กเจริญ  กลุ่ม Change 3

– ชนกกานต์  เลิศประเสริฐ

3. รางวัล Best Photo จำนวน 1 รางวัล (ของรางวัล เครื่องสำอางค์จากเกาหลี 1 ชุด)

– Ana Patricia Reyes Madrid

4. รางวัลมิตรภาพ จำนวน 1 รางวัล (ของรางวัล เครื่องสำอางค์เกาหลี 1 ชุด)

– คามิโกะ โรงเรียนศรีราชา กลุ่ม Cohesion C1

 

สำหรับผู้โชคดี ให้เข้ามารับรางวัลที่มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ ลาดพร้าว 40 ในวันรับประกาศนียบัตร (16-17 กุมภาพันธ์ 2556) และหากน้องคนใดที่อยู่ไกลไม่สามารถเข้าร่วมรับของรางวัลได้ ให้รายงานตัวที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556