วันที่ 10 มกราคม 2562 ดร. กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาอาวุโสของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (ไอวายเอฟ) ประจำประเทศไทย เข้าพบ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ณ กรมราชทัณฑ์ เพื่อหารือประเด็นการทำงานร่วมกันในศูนย์การศึกษาโลกของจิตใจสำหรับผู้พ้นโทษ หรือ “Mind Education Center” ของไอวายเอฟ โดยมีจุดประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหานักโทษติดคุกซ้ำซาก โดยการเตรียมสภาพจิตใจและพฤติกรรมผู้พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างราบรื่นและยั่งยืน

ศูนย์การศึกษาโลกของจิตใจผู้พ้นโทษ รับนักโทษได้ประมาณ 100 คนต่อปี มีการแบ่งแยกชาย-หญิงเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน มีบริเวณทำกิจกรรมหลากหลายทั้งภายในและนอกอาคาร โดยคาดว่าอาคารจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 ผู้พ้นโทษที่สามารถเข้ารับการอบรมควรมีอายุระหว่าง 18-30 ปี โดยมีระยะเวลาในการเข้าอบรมขั้นต่ำ 1 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลังการนำเสนอ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมสนับสนุนโครงการ มีแนวโน้มในการผลักดันให้เป็นโครงการต้นแบบ เหมือนกับโครงการ Half Way House (บ้านกึ่งวิถี)

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ดร. กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม ได้รับเกียรติให้บรรยายเรื่องการพัฒนาจิตใจสำหรับผู้พ้นโทษ และ โครงการ Mind Education Center ให้แก่ผู้บังคับบัญชาการ และผู้อำนวยการเรือนจำและทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ กว่า 70 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี