“คืนสุขสู่สังคม เยาวชน IYF”
หนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 20
คอลัมน์ “ข่าวสดเยาวชน” 

“เจตนารมณ์การจัดตั้งโครงการ IYF Good News Corps เพื่อปลูกความหวังในใจของคนไทยทุกคน ถึงความสำคัญของการทำงานด้านจิตใจ โดย Good News Corps ได้กลายเป็นความหวังของพ่อแม่ ที่อยากให้ลูกของตนได้รับการเปลี่ยนแปลง”

อ่านข่าวเต็มได้ที่ https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_2176641